Čemu služi psihoterapija?

Razmišljate li da zatražite psihoterapeutsku pomoć?

Ukoliko ste se već odlučili za psihoterapiju, učinili ste prvi korak. Svi mi u toku životu možemo doći u situaciju da nam psiha reaguje na naše biografije i životna dešavanja u obliku sledećih simptoma

  • straha
  • depresije
  • nesanice
  • tjelesnih poteškoća
  • bolesti zavisnosti, itd.

Simptom je kreativno prilagođavnaje psije i prva strategija savladavanja. Želim Vas podržati kako biste prepoznali ranije „mustre“ i prilagodili i razvili druge strategije. Psihoterapeutska istraživanja su pokazala da je terapeutski odnos najveći faktor izljećivanja. Što za znači da je vrlo važno da Vi pronađete psihoterapeuta kojem vjerujete i kome se možete povjeriti.

Psihoterapija je zakonom priznatno liječenje duševnih bolesti.

stimmungsbegleitendes Bild

Grafik: © Josef Brudl/pixelio.de