Kako Integrativna gestalt terapija pomaže mojim klijentima?

Oni imaju bolju percepciju svojih osjećanja i tijela.

  • Znaju za svoje prave potrebe i u stanju su da ih izraze.
  • Življi su i žive u harmoniji sami sa sobom
  • Imaju iskustvo kako sebe bolje razumijeti , vole i prihvaćaju sebe

Iskustvo u okviru terapije pozitivno i održivo utiče na Vaš život. U stanju ste da odbacite stare i obrasce mišljenja i ponašanja tj. navike, da otkrijete i isprobate nov način ponašanja.

Geštalt terapija znači da smo, tj. Vi kao pacijent/kinja i ja kao terapeutkinja jednakopravni. Zajednički, u obliku dijaloga, istražujemo Vaš problem i tražimo individualna rješenja.

stimmungsbegleitendes Bild

Grafik: © Grace Winter/pixelio.de