Opšti uslovi rada

Prvi razgovor
Na prvom razgovoru su mi dva aspekta vrlo bitna. Prvi aspekat je uzajamno upoznavanje. To za mene žnači da Vi stvorite dojam o mojoj metodi rada i o meni lično. Tako možemo provjeriti da li je dobra saradnja moguća.

Drugi aspekat je dojam koji ja želim stvoriti o Vašim simptomama, šta je to Vas „tišti“, šta je osnova želje za terapijom. Želim čuti šta su Vaši ciljevi i želje, sumnje i strahovi. Na taj način mogu odlučiti kako najbolje da Vam pomognem.

Prvi razgovor traje od 60 do 70 minuta, honorar iznosi 100€.

Honorar:
Honorar se plaća putem uplatnice ili u gotovini nakon terapije. Terapija (50min) košta 100 €. U određenim slučajevima moguća je socijalna tarifa.

Podložno promjenama.

Povjerljivost
U okviru psihoterapeutskog rada propisana je stroga povjerljivost §15 svih dobijenih informacija.

To zakonsko regulisanje odgovora i mom ličnom stavu. Postoje sam dvije iznimke : kada se radi o akutnom ugrožavanju samog sebe ili drugih osoba tj. za Vašu zaštitu i zaštitu trećih lica i kada sam na superviziji tj. kada zu pomoć drugih psihoterapeuta anonimno reflektiram svoj rad u svrhu usavršavanja. Svi ostali psihoterapeuti takođe podlijegaju istoj strogoj povjerljivosti kao i ja.

Pravila otkazivanja termina
Pravila otkazivanja termina: U mojoj ordinacije važe sledeća pravila: otkazivanje najmanje 24 sata prije dogovorene seanse putem kratke poruke (SMS) ili telefonom je besplatno. Ukoliko otkažete u kraćem roku prinuđena sam da Vam naplatim honorar, jer sam dogovoreno vrijeme isključivo rezervisala za Vas.

stimmungsbegleitendes Bild

Grafik: © Dieter/pixelio.de